Контакти

Адрес:

гр. Пловдив 4002, ул. Звезда 30

Моб.: 0878309876

Във връзка със спортната дейност:
0897 97 70 70

 

Email: mepex@abv.bg