1      22                                   

Проект и главна цел: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID 19“

Номер на АДПБФП:  №  BG16RFOP002-2.073-8985-C01


Бенефициент: МЕПЕКС  ЕООДОбща стойност:  10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и  1 500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 20.08.2020 г.

Край:
     20.11.2020 г.